Zistenie majiteľa vozidla

Zistenie majiteľa vozidla je jednou z často vyhľadávaných detektívnych služieb. Jej hlavným cieľom je zistiť totožnosť osoby alebo organizácie, ktorá vlastní alebo prevádzkuje konkrétne vozidlo. 

zistenie majiteľa vozidla - detektívne služby

Koľko stojí zistenie majiteľa vozidla?

Cena za túto službu v našej detektívnej kancelárií je stanovená na 450 eur s časovou náročnosťou do 7 dní. Táto suma zahŕňa prístup k špecializovaným databázam, dôkladnú prácu detektíva, a tiež náročný proces analýzy a overovania získaných informácií.

V niektorých situáciách môže byť nevyhnutné získať tieto informácie bezodkladne. V takom prípade ponúkame expresné služby s časovou náročnosťou do maximálne jedného pracovného dňa. Cena za takéto bezodkladné zistenie je stanovená na 650 eur. Táto vyššia cena odráža intenzívnejší a sústredený prístup k prípadu, aby sme mohli zabezpečiť rýchle a presné výsledky.

Či už potrebujete štandardné alebo expresné služby, naša detektívna kancelária je tu, aby vám poskytla profesionálne služby, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a očakávaniam.

Po zistení totožnosti majiteľa vozidla môže v mnohých prípadoch vzniknúť potreba získať hlbší pohľad do finančnej situácie a majetkových pomerov dotyčnej osoby. Služba „Preverenie majetku osoby“ je špecificky navrhnutá tak, aby poskytla komplexný obraz o aktívach, ktorými osoba disponuje.

Aké informácie budeme od vás potrebovať?

Pri využití tejto služby je dôležité, aby klient poskytol určité základné informácie, ktoré nám umožnia efektívne a rýchlo pracovať na prípade.

Konkrétne budeme potrebovať:

Registračné číslo vozidla

Toto je najzákladnejšia a najdôležitejšia informácia, ktorá nám pomôže identifikovať vozidlo v databázach.

Značka a model vozidla

Aj keď registračné číslo je najdôležitejším identifikátorom, značka a model nám môžu poskytnúť ďalšie kontextové informácie.

Fotografia vozidla

Ak sú k dispozícii, fotografie môžu byť užitočné pri overovaní vozidla a jeho charakteristík.

Miesto a dátum pozorovania

Informácie o tom, kde a kedy bolo vozidlo naposledy videné, môžu byť kľúčové pri určovaní aktuálnej polohy vozidla.

Dôvod zisťovania

Zrozumiteľný kontext alebo dôvod, prečo chce klient zistiť majiteľa vozidla, nám môže pomôcť lepšie zamerať vyšetrovanie a rýchlejšie získavať informácie. 

+ ďalšie relevantné informácie

Tieto informácie poskytnú súkromnému detektívovi komplexný obraz o sledovanej osobe, čo mu umožní účinne a cieľavedome plánovať a vykonávať sledovanie.

O našej detektívnej kancelárii

Náš kolektív nie je zložený iba z detektívov. Zahŕňa analytikov, expertov v oblasti OSINT, IT, práva a iných renomovaných špecialistov.

Súkromní detektívi zo zistíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov máme exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, čo nám umožňuje efektívne hľadať informácie o osobách alebo spoločnostiach. Členstvo v SASD tiež znamená, že poskytujeme služby s vysokým stupňom profesionalizmu a diskrétnosti.