Zistenie

Zisťovacie detektívne služby sú nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou moderného detektívneho odvetvia. Tieto služby zahŕňajú rôzne metódy a techniky zberu relevantných informácií v rámci šetrenia a prípadov. 

Sledovanie

Sledovacie detektívne služby predstavujú kľúčovú a vysoko špecializovanú časť detektívnej práce, ktorá zahŕňa diskrétne pozorovanie objektov, miest alebo osôb s cieľom zhromaždiť potrebné informácie alebo dôkazy.

sledujeme - prezentacne video o detektivnych sluzbach
Prehrať video o sledujeme - prezentacne video o detektivnych sluzbach

Preverenie

Preverovacie detektívne služby predstavujú špecializovanú oblasť detektívnej práce, ktorá sa zameriava na overenie, validáciu a analýzu rôznych druhov informácií.

Odhalenie

Odhaľovacie detektívne služby predstavujú špecializovanú vetvu detektívneho odvetvia zameranú na identifikáciu a dokumentáciu skrytých, neetických alebo nezákonných činností. Tieto služby sa môžu vzťahovať na rôzne oblasti, vrátane osobných záležitostí a iných oblastí, kde je potrebné odhaliť pravdu. 

Ochrana

Ochranné detektívne služby sa zameriavajú na ochranu firmy, informácií, majetku a jednotlivcov.

Vymáhanie

Vymáhanie pohľadávok je komplexný proces, ktorý sa zaoberá efektívnym a profesionálnym prístupom k získaniu nezaplatených dlhov, aktív alebo pasív od dlžníkov v mene veriteľa.