Zistenie majiteľa telefónneho čísla

V digitálnej ére, kedy mobilná komunikácia dominuje našim každodenným životom, sa často stretávame s potrebou identifikovať alebo overiť osoby za konkrétnymi telefónnymi číslami. 

zistenie majiteľa telefónneho čísla - detektívne služby

Koľko stojí zistenie majiteľa telefónneho čísla?

Pri využití detektívnych služieb je kľúčové, aby klienti mali jasný a transparentný prehľad o cenách. Pokiaľ ide o túto službu, naša detektívna kancelária účtuje sumu 150 EUR.

Táto cena je stanovená na základe nasledujúcich kritérií:

  1. Naše know-how: Cena zahŕňa vysokú úroveň odbornosti a skúseností našich detektívov.

  2. Analýza a overovanie informácií: Každá informácia získaná v procese zisťovania je dôkladne analyzovaná a overená, aby sme zabezpečili jej spoľahlivosť a presnosť.

Pokiaľ ide o časovú náročnosť, väčšina prípadov je zvládnutá v časovom rámci 1-3 pracovných dní. Je dôležité zdôrazniť, že konkrétna doba môže závisieť od komplexnosti prípadu a dostupnosti potrebných informácií.

naša detektívna kancelária sa zaväzuje poskytovať služby najvyššej kvality za konkurencieschopné ceny, pričom vždy dodržiavame najvyššie etické a profesionálne štandardy.

V dobe digitalizácie a neustáleho technologického pokroku je mobilný telefón nielen komunikačným nástrojom, ale aj zariadením, ktoré môže poskytnúť cenné informácie o lokalizácii jeho majiteľa. Preto je služba „Zistenie polohy mobilného telefónu“ stále častejšie vyhľadávanou detektívnou službou.

Aké informácie budeme od vás potrebovať?

Pri vykonávaní tejto služby je potrebné, aby klient poskytol čo najviac relevantných a presných informácií. Tieto informácie nám umožnia účinne a efektívne vykonať naše zisťovanie. 

Telefónne číslo

Samozrejme, základným a najdôležitejším údajom je samotné telefónne číslo, ktorého majiteľa chce klient zistiť.

Druh telefónneho čísla

Informácia, či ide o mobilné číslo, pevnú linku alebo napríklad VoIP službu, môže výrazne ovplyvniť metódy vyšetrovania.

Geografická lokalita

Ak je známa oblasť alebo lokalita, kde je telefónne číslo najčastejšie používané, môže to pomôcť určiť príslušného poskytovateľa služieb alebo zúžiť oblasť vyhľadávania.

Dátumy a časy volaní

Ak sú k dispozícii, dátumy a časy, kedy došlo k volaniam z daného čísla, môžu poskytnúť dodatočný kontext alebo pomôcť identifikovať vzory správania. 

Dôvod vyhľadávania

Požadovaný kontext alebo dôvod, pre ktorý klient chce zistiť majiteľa čísla, môže byť užitočný pri určovaní metódy vyšetrovania.

+ ďalšie relevantné informácie

Aby sme mohli úspešne identifikovať majiteľa telefónneho čísla, je nevyhnutné, aby nám klient poskytol čo najviac relevantných informácií. Tieto údaje nám umožnia pristupovať k vyšetrovaniu s maximálnym detailom a presnosťou, a zároveň minimalizovať riziko chybných identifikácií.

O našej detektívnej kancelárii

Náš kolektív nie je zložený iba z detektívov. Zahŕňa analytikov, expertov v oblasti OSINT, IT, práva a iných renomovaných špecialistov.

Súkromní detektívi zo zistíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov máme exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, čo nám umožňuje efektívne hľadať informácie o osobách alebo spoločnostiach. Členstvo v SASD tiež znamená, že poskytujeme služby s vysokým stupňom profesionalizmu a diskrétnosti.