Zistenie majetku osoby

Zistenie majetku osoby je špecializovaná detektívna služba, ktorá sa zameriava na identifikáciu a zhromažďovanie informácií o majetkových hodnotách spojených s konkrétnou osobou. Cieľom tejto služby je poskytnúť klientovi komplexný prehľad o aktívach osoby, vrátane nehnuteľností, movitých vecí, financií, investícií a iných hodnôt.

Zistenie majetku osoby - detektívne služby

Koľko stojí zistenie majetku osoby?

V našej detektívnej kancelárii ponúkame komplexné služby v oblasti zisťovania majetku osôb. Jednou z najvyhľadávanejších a najfrekventovanejších služieb je zisťovanie všetkých nehnuteľností patriacich konkrétnej osobe.

Cenová štruktúra

  • Zisťovanie nehnuteľností: Za zistenie všetkých nehnuteľností osoby účtujeme pevný poplatok vo výške 100 EUR. Táto suma zahŕňa analýzu katastrálnych záznamov, overovanie vlastníckych práv a identifikáciu všetkých nehnuteľností spojených s dotyčnou osobou.

  • Ďalšie preverovanie: Ak klient vyjadrí záujem o hlbšiu analýzu alebo širší rozsah služieb (napr. zisťovanie movitých vecí, finančných aktív atď.), cena sa účtuje zvlášť. Táto cena je stanovená individuálne na základe konkrétnych požiadaviek klienta a rozsahu práce spojenej so zisťovaním.

Naša cenová politika je navrhnutá tak, aby odrážala skutočné náklady za poskytovanie služby a zároveň zohľadňovala individuálne potreby našich klientov. Snažíme sa poskytovať transparentné a konkurencieschopné ceny, pričom stále zachovávame vysoký štandard kvality a odbornosti.

Metodika zisťovania

Verejné záznamy

Skúmanie databáz, katastrálnych záznamov, obchodných registrov a iných verejných zdrojov, ktoré môžu obsahovať informácie o majetkovej položke alebo transakcii.

Finančné inštitúcie

V prípadoch, keď je to legálne a možné, môže sa vyžiadať spolupráca s bankami a inými finančnými inštitúciami na získanie informácií o účtoch, transakciách a investíciách.

Fyzické obhliadky

Identifikácia a hodnotenie nehnuteľností, vozidiel a ďalších majetkových hodnôt môže zahŕňať terénne obhliadky a zhromažďovanie vizuálnych dôkazov.

Dôveryhodné zdroje

V niektorých prípadoch môžu byť dôležité informácie získané od dôveryhodných zdrojov alebo informátorov.

Zistenie majetku osoby je sofistikovaným nástrojom, ktorý kombinuje tradičné detektívne metódy s modernými technológiami a analytickými schopnosťami. Jej cieľom je poskytnúť klientom komplexný, presný a aktuálny prehľad o majetkovom postavení preverovanej osoby.

O našej detektívnej kancelárii

Náš kolektív nie je zložený iba z detektívov. Zahŕňa analytikov, expertov v oblasti OSINT, IT, práva a iných renomovaných špecialistov.

Súkromní detektívi zo zistíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov máme exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, čo nám umožňuje efektívne hľadať informácie o osobách alebo spoločnostiach. Členstvo v SASD tiež znamená, že poskytujeme služby s vysokým stupňom profesionalizmu a diskrétnosti.