Zistenie kontaktu na osobu

Zistenie kontaktu na osobu je detektívna služba, zameraná na identifikáciu a získanie telefónneho čísla konkrétnej osoby na základe informácií poskytnutých klientom.

zistenie kontaktu na osobu - detektívne služby

Koľko stojí zistenie kontaktu na osobu?

Cena za službu „Zistenie kontaktu na osobu“ v našej detektívnej agentúre je stanovená na 250 EUR. Táto cena odráža:

  1. Naše know-how: Naše ceny zohľadňujú skúsenosti a odbornosť našich detektívov, ktorí majú za sebou roky praxe v oblasti vyhľadávania informácií.

  2. Analýza a overenie: Každý získaný kontakt je dôkladne analyzovaný a overovaný, aby sme zabezpečili jeho spoľahlivosť a aktuálnosť.

Časová náročnosť:

Väčšina prípadov zisťovania kontaktu na osobu je zvládnutá v časovom rámci 1-3 pracovných dní. 

Ako detektívna kancelária ponúkame službu s jasne definovanými finančnými a časovými parametrami, čo zabezpečuje, že naši klienti dostávajú presne to, za čo platia: rýchle, presné a profesionálne služby.

V dobe digitalizácie a neustáleho technologického pokroku je mobilný telefón nielen komunikačným nástrojom, ale aj zariadením, ktoré môže poskytnúť cenné informácie o lokalizácii jeho majiteľa. Preto je služba „Zistenie polohy mobilného telefónu“ stále častejšie vyhľadávanou detektívnou službou.

Aké informácie budeme od vás potrebovať?

Pri poskytovaní tejto služby je potrebné získať od klienta určité základné informácie, ktoré umožnia našim detektívom efektívne a presne vykonať svoju prácu.

Nasledujúce informácie sú často nevyhnutné pre úspešné dokončenie vyšetrovania:

Identifikačné údaje

Základný identifikátor osoby, ktorú klient chce kontaktovať je meno, priezvisko, datum narodenia alebo rodné číslo.

Posledná známa adresa alebo lokalita

Akákoľvek informácia o poslednej známej lokalite môže značne pomôcť v procese hľadania.

Profesia alebo zamestnanie

Údaje o profesii alebo zamestnaní osoby môžu byť užitočné, najmä ak je to spojené s verejnými alebo obchodnými sektormi.

Spoločné kontakty alebo známi

Ak klient vie o nejakých spoločných kontaktoch alebo známych, tieto informácie môžu zefektívniť hľadanie.

Dôvod vyhľadávania kontaktu

Musíme pochopiť kontext alebo dôvod, prečo chcete získať kontakt na osobu, môže to pomôcť upresniť vyhľadávacie metódy.

+ ďalšie relevantné informácie

Aby bolo možné úspešne a efektívne získať kontakt na osobu, je dôležité, aby klient poskytol čo najviac relevantných informácií. Táto komplexnosť informácií zabezpečuje, že detektív môže pristupovať k prípadu s plným porozumením a maximálnym úsilím o rýchle a presné výsledky.

O našej detektívnej kancelárii

Náš kolektív nie je zložený iba z detektívov. Zahŕňa analytikov, expertov v oblasti OSINT, IT, práva a iných renomovaných špecialistov.

Súkromní detektívi zo zistíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov máme exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, čo nám umožňuje efektívne hľadať informácie o osobách alebo spoločnostiach. Členstvo v SASD tiež znamená, že poskytujeme služby s vysokým stupňom profesionalizmu a diskrétnosti.