Zistenie adresy pobytu

V mnohých situáciách, či už obchodných, právnych alebo osobných, môže byť kritické presne zistiť aktuálnu adresu pobytu konkrétnej osoby. Táto služba je navrhnutá na splnenie tejto konkrétnej potreby.

zistenie adresy pobytu - detektívne služby

Koľko stojí zistenie adresy pobytu?

V rámci našej detektívnej kancelárie sa snažíme poskytovať kvalitné služby za transparentné ceny. Pokiaľ ide o službu Zistenie adresy pobytu, naša kancelária účtuje za jedno hľadanie sumu 100 EUR.

Táto cena je stanovená na základe nasledujúcich kritérií:

  1. Prístup k databázam a zdrojom: Proces zisťovania môže vyžadovať prístup k rôznym databázam a zdrojom informácií.

  2. Expertíza a skúsenosti detektíva: Cena zahŕňa odborné znalosti a skúsenosti detektíva, ktorý sa venuje prípadu, a ktorý je vyškolený na efektívne a diskrétne vyhľadávanie informácií.

  3. Analýza a overovanie údajov: Získané informácie musia byť dôkladne analyzované a overené, aby sme zabezpečili ich presnosť a spoľahlivosť.

V našej detektívnej kancelárii si uvedomujeme, že niektoré situácie môžu vyžadovať okamžité riešenia a rýchle výsledky. Preto sme optimalizovali naše metódy a prístupy tak, aby sme mohli ponúknuť službu „Zistenie adresy pobytu“ na počkanie.

Po zistení adresy pobytu môže v mnohých prípadoch vzniknúť potreba získať hlbší pohľad do finančnej situácie a majetkových pomerov dotyčnej osoby. Služba „Preverenie majetku osoby“ je špecificky navrhnutá tak, aby poskytla komplexný obraz o aktívach, ktorými osoba disponuje.

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Pri využití tejto služby je dôležité, aby klient poskytol určité základné informácie, ktoré nám umožnia efektívne a rýchlo pracovať na prípade.

Konkrétne budeme potrebovať:

Meno a priezvisko osoby

Základný identifikátor osoby, ktorej adresu pobytu klient chce zistiť.

Približný vek alebo dátum narodenia

Pomáha zúžiť vyhľadávanie v prípade, že existuje viac osôb s rovnakým menom a priezviskom.

Predchádzajúca známa adresa

Akákoľvek informácia o poslednej známej adrese môže výrazne pomôcť pri lokalizovaní aktuálnej adresy pobytu.

Dôvod hľadania

Pochopenie dôvodu, pre ktorý klient chce získať adresu pobytu, môže byť užitočné pri určovaní metód a prístupov k zisťovaniu.

Predchádzajúce interakcie

Akýkoľvek predchádzajúci kontakt alebo interakcie s hľadanou osobou môžu byť užitočné pre detektívne vyšetrovanie.

+ ďalšie relevantné informácie

Poskytnutie čo najviac relevantných informácií od klienta je nevyhnutné pre úspešné dokončenie služby.

O našej detektívnej kancelárii

Náš kolektív nie je zložený iba z detektívov. Zahŕňa analytikov, expertov v oblasti OSINT, IT, práva a iných renomovaných špecialistov.

Súkromní detektívi zo zistíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov máme exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, čo nám umožňuje efektívne hľadať informácie o osobách alebo spoločnostiach. Členstvo v SASD tiež znamená, že poskytujeme služby s vysokým stupňom profesionalizmu a diskrétnosti.