Právna doložka

Všetky texty, fotografie, videá a iný obsah publikovaný na tejto webstránke sú chránené autorským právom a sú majetkom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov – IČO: 51 987 902. 

Akékoľvek kopírovanie, distribúcia, prenos, verejné zverejnenie, úprava alebo iné využitie obsahu tejto stránky, vrátane upravených originálov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka je prísne zakázané.

Dôsledky porušenia autorských práv

Porušenie autorských práv je nelegálne a môže mať vážne právne následky. Tí, ktorí porušia tieto práva, môžu byť konfrontovaní so žalobou za škody, ktorá môže zahŕňať odškodné, náklady na súdne konanie a iné sankcie. V niektorých prípadoch môže porušenie autorských práv viesť k trestným sankciám vrátane pokút alebo odnatia slobody. Vždy je dôležité rešpektovať autorské práva a nevyužívať dielo iných bez riadneho oprávnenia či licencie.

Odporúčame, aby sa osoby alebo subjekty, ktoré majú záujem využiť akýkoľvek obsah tejto stránky, obrátili priamo na Slovenskú Asociáciu Súkromných Detektívov so žiadosťou o súhlas. Týmto spôsobom sa môžu vyhnúť akýmkoľvek potenciálnym právnym problémom.