Náš názov nie je iba slovo. Je to záväzok, ktorý dáme klientom po objednaní detektívnej služby.

Súkromní detektívi zo zistíme
SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Garancia kvality služieb

4.7/5

Hodnotenie našich zákazníkov: 4.9

Kto sú naši súkromní detektívi?

Väčšina detektívov pôsobiaca v našej detektívnej kancelárií má pozadie v spravodajských službách alebo špecializovaných policajných útvaroch, ako je úrad zvláštnych policajných činností (ÚZPČ). Ich skúsenosti sú neoceniteľné, pretože poskytujú špecifické znalosti a dovednosti nevyhnutné pre vykonávanie detektívnych a inscenačných činností…

Druhou skupinou našich detektívov sú osoby pochádzajúce z civilného sektora, ktoré prešli odborným školením prostredníctvom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov (SASD). Tento proces zahrňuje nie len štandardné výučné programy a odbornú prípravu, ale aj dôkladnú kontrolu kvalifikácie, skúseností, dobrého mena a integrity každého kandidáta.

Takéto školenie a overovanie zabezpečuje, že každý člen nášho tímu (či už detektív, analytik, alebo technický odborník), spĺňa najvyššie štandardy odbornej kvalifikácie, etické a morálne hodnotenie. To nám dáva dôveru v lojalitu a spoľahlivosť našich zamestnancov.

Charakteristika našich súkromných detektívov: 

Náš tím

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov, ktorí môžu poskytovať komplexnú podporu.

Právna zodpovednosť

Naši detektívi pracujú v úplnom súlade so slovenskými zákonmi a predpismi, vrátane zákona o súkromnej bezpečnosti. 

Etické normy a integrita

Každý detektív prechádza dôkladným procesom preverenia kvalifikácie, lojality a bezúhonnosti. 

Inovatívne metódy a techniky

Používame pokročilé metódy zhromažďovania a analýzy informácií, ako aj moderné techniky sledovania, infiltračné stratégie a forenzné nástroje.

Osobitný prístup

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, aby sme pochopili jeho konkrétne potreby a ciele.

Záväzok k dôvernosti

Zabezpečujeme absolútnu dôvernosť vo všetkých aspektoch našej práce. Všetky informácie sú spracovávané v súlade s príslušnými zákonmi a smernicami SASD.

Naše pobočky

Naša detektívna kancelária má pobočky na viacerých strategických miestach, čo nám umožňuje efektívne reagovať na rôzne požiadavky klientov z celého Slovenska.

Pobočky - zistime - detektívne služby

Plánovanie a riadenie + Investigatívne oddelenie